Akdeniz iklimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği iklim türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ak-de-niz ik-li-mi