ne demek?

► Malta humması

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ak-de-niz hum-ma-sı