Akdeniz humması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Malta humması. "(Akdeniz ülkelerinde görülen, en çok keçi sütü ile bulaşan ateşli bir hastalık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ak-de-niz hum-ma-sı