Akçaabat köftesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçine sarımsak konularak hazırlanan etten yapılan köfte

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ak-ça-abat köf-te-si