ne demek?

İçine sarımsak konularak hazırlanan etten yapılan köfte

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ak-ça-abat köf-te-si