ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Afyonkarahisarlı olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Hecelenişi / Hecelemesi;

Af-yon-ka-ra-hi-sar-lı-lık