ne demek?

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri; Avşar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Hecelenişi / Hecelemesi;

Af-şar