ne demek?

Acemlere özgü yaşayış tarzını benimsetmek; Farslaştırmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Edebiyat Türk aktör ve figürleri Acemleştirmiş, Araplaştırmıştır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

Acem-leş-tir-mek