Acem lalesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Taşkırangillerden, turuncu ve sarı çiçekler açan, yıllık ve çok yıllık türleri olan, saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi, güneştopu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-cem la-le-si