Abhaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk, Abaza.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,özel"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu halka mensup olan kimse, Abaza.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "Abhaz peyniri"

Hecelenişi / Hecelemesi;
Ab-haz