AIDS neyin kısaltması / açılımı nedir?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

açılımı 'Acquired immune deficiency syndrome' olan kısaltmadır. Türkçesi 'Edinilmiş Bağışıklık yetmezliği sendromu'dur.

Özelliği / Tipi / Türü; "tıp,kısaltma"


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-IDS