Ağlama Duvarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dert, sıkıntı anlatılan kimse veya makam.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kudüs'te bulunan ve Yahudilerce kutsal sayılan, büyük tapınağın ayakta kalan batı duvarı.

Özelliği / Tipi / Türü; "özel,isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ağ-la-ma Du-va-rı