... kisvesi altında ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`herhangi bir nitelikte veya biçimde` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
... kis-ve-si al-tın-da