şehremaneti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen yerel yönetim.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belediye.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
şeh-re-ma-ne-ti