şap taşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızıldeniz'den çıkarılan, beyaza çalan renkte, pek çok dalı olan mercan türü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mineraloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
şap ta-şı