şahım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçyağı. "(geviş getiren hayvanların karın boşluğunda iç organlarını saran kalın yağ)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
şa-hım