Şinto ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğaya ve atalar kültüne önem vermesiyle tanınan Japonların inanç sistemi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"

kelimesinin kökeni; Japonca


Hecelenişi / Hecelemesi;
Şin-to