ne demek?

Doğu örneklerine benzer.

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Arapça şarḳ + Farsça kār + Arapça -i"

Kullanımı;

"Şarkkâri tasvirler devrine göre başarılıdır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

Şark-kâ-ri


Doğuya özgü.

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Milletimin yaratmış olduğu şarkkâri medeniyeti tahlil ederken ‘noksan noksan!’ diye tenkit ettiğim gibi bugünün Garp medeniyetini seyrederken de bağırıyorum: Büsbütün noksan!"