ışık yuvarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş'in veya bir yıldızın görülen yüzeyi, ışık küre, fotosfer.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ı-şık yu-va-rı