İspanyolca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hint-Avrupa dillerinden, İspanya'da, Brezilya dışındaki Latin Amerika'da ve İspanyol uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu dille yazılmış olan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
İ-sp-any-olc-a