İslamiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Müslümanlık. "(Hz. Muhammed'in yaydığı İslam dini)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, din bilgisi, özel"

kelimesinin kökeni; Arapça islāmiyyet

Örnek / Cümle; "Türkiye'de en yaygın din İslamiyet."


Hecelenişi / Hecelemesi;
İ-sl-am-iy-et