İskitçe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İskitlerin dili.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"

Örnek / Cümle; "Artvin ismi İskitçe'den geliyormuş."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu dille yazılmış olan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
İ-sk-itç-e