çulsuz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çulu olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Varlıksız, parasız

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "çulsuz çuvalsız"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çul-suz