çullanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alta almak için birinin üzerine abanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine beklemediği bir anda saldırmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birini bezdirecek, bıktıracak kadar üzerine gitmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çul-lan-mak