ne demek?

Alta almak için birinin üzerine abanmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-eFiil

Kullanımı;

"Hepsi yeni gelenin üstüne çullanarak zavallıyı dövüyorlardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çul-lan-mak


Birine beklemediği bir anda saldırmak

Birini bezdirecek, bıktıracak kadar üzerine gitmek

Tipi / Türü;

nesnesiz mecaz

Kullanımı;

"Kız bu şakaya darılır gibi oldu lakin Paşa bunu görünce daha ziyade çullandı."