ne demek?

Çullandırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çul-lan-dır-ma