çuhadar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde padişahın hizmetinde bulunan sarayın büyük memurlarından her biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça çūḫadār

İlişkili birleşik kelimeler; "kapı çuhadarı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çu-ha-dar