çuha çiçeğigiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki çeneklilerden, örneği çuha çiçeği olan bir bitki familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çu-ha çi-çe-ği-gil-ler