çotuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dışarıda kalmış ağaç kökü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kesilen ağacın topraktan yukarıda kalan bölümü

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Asma kütüğü, tevek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-tuk