çorbacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çorba pişirip satan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tayfaların gemi sahibine verdikleri ad

Özelliği / Tipi / Türü; "denizcilik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Taşrada halkın Hristiyan ileri gelenlerine verdiği unvan

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeniçerilerde bir birlik komutanı

Özelliği / Tipi / Türü; "tarih"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çor-ba-cı