çoraklık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toprağın verimli olmama durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Suyun acı olma durumu


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-rak-lık