çok seslilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok sesli olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok sesin müzik kurallarına uygun biçimde porte üzerine yazılarak düzenlenmesi, polifoni

Özelliği / Tipi / Türü; "müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çok ses-li-lik