çok kocalılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kadının yasalara uygun olarak aynı zamanda iki veya daha çok sayıda erkekle evli olabildiği evlilik biçimi, poliandri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çok ko-ca-lı-lık