ne demek?

Bir erkeğin yasalara uygun olarak aynı zamanda iki veya daha çok sayıda kadınla evli olabildiği evlilik biçimi; polijini

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim toplum bilimi

Kullanımı;

"Buna çok karılılık da diyebiliriz. Çünkü birden çok evlenme hakkı yalnız erkeklere tanınmıştı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çok ka-rı-lı-lık