çok karılılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir erkeğin yasalara uygun olarak aynı zamanda iki veya daha çok sayıda kadınla evli olabildiği evlilik biçimi, polijini

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çok ka-rı-lı-lık