çok hücreliler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapısında birden çok hücre bulunan bitki ve hayvanlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çok hüc-re-li-ler