çok düzlemli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birkaç düzlemin birbirini kesmesiyle oluşmuş "(açı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çok düz-lem-li