çok anlamlılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kelimenin birçok anlam bildirme niteliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çok an-lam-lı-lık