çok anlamlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birden çok anlama sahip olan "(kelime)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çok an-lam-lı