çok şiddetli fırtına ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Rüzgâr çizelgesinde hızı 48-55 deniz mili olan ve kuvveti 10 ile gösterilen rüzgâr

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,meteoroloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çok şid-det-li fır-tı-na