çocukluk etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çocukça davranışlarda bulunmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

gereği gibi düşünmeden deneyimsizce, sorumsuzca davranmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-cuk-luk et-mek