çocuklaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocuk gibi davranışlarda bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocuğa benzer durum almak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-cuk-laş-mak