ne demek?

Çocuklaşma ihtimali bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Büyüdükten sonra bazen çocuklaşabilmek ciddi olgunluk gerektirir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ço-cuk-la-şa-bil-mek