çocuk mahkemesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocukların yargılanmasıyla, gerekli tedbir ve cezaları hükmetmekle görevli ihtisas mahkemesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-cuk mah-ke-me-si