çocuk bakıcısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-cuk ba-kı-cı-sı