çobanpüskülü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çobanpüskülügillerden, bir süs bitkisi "(llex aquifolium)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ban-püs-kü-lü