çobanlama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Pastoral. "(Kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ban-la-ma