çobanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoban olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çobanın gördüğü iş

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çobana verilen ücret


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ban-lık