çobandağarcığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuşekmeği. "(turpgillerden, çorak yerlerde yetişen, beyaz veya mor çiçekli, eskiden hekimlikte kullanılmış olan otçul bir bitki)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ban-da-ğar-cı-ğı