çobandüdüğü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki çeneklilerden, sap ve yapraklarında keskin bir koku ve acı bir tat olan, nemli yerlerde yetişen bir bitki, meyhaneci otu "(Asarum europaeum)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ban-dü-dü-ğü