çobanın gönlü olursa tekeden yağ veya süt çıkarır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kişi istediğinde olmayacak gibi görünen işlere çözüm yolu bulur` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ba-nın gön-lü olur-sa te-ke-den yağ veya süt çı-ka-rır