çoğunlukla ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ğun-luk-la