ne demek?

Çoğunluğa dayanılarak; ekseriyetle

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"... cemiyet, bütün ülkeye kök salmış durumundan faydalanarak Meşrutiyet’in ilk genel seçimlerini (1908) ezici bir çoğunlukla kazanmıştır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ço-ğun-luk-la


► genellikle

Kullanımı;

"Bize gelecek konuk, çoğunlukla annemle babamın arkadaşlarıydı."