çoğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin büyük bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "zamir"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok kimse

İlişkili birleşik kelimeler; "çoğu kez" "pek çoğu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ğu