ne demek?

Miktarını, sayısını, ölçüsünü artırmak; çoğullaştırmak, çoklaştırmak, fazlalaştırmak, ziyadeleştirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Şüphe yok ki ölçüsüz bir para israfı bu borçları daha çoğaltacak, hiç azaltmayacaktı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ço-ğalt-mak


Çoğaltma makinesi kullanılarak sayısını artırmak; teksir etmek