çoğaltmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Miktarını, sayısını, ölçüsünü artırmak, fazlalaştırmak, ziyadeleştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğaltma makinesi kullanılarak sayısını artırmak, teksir etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ğalt-mak